Uzņemšana

Starptautiskais zinātnes un tehnoloģiju centrs (SZTC)  veidojas par specializētu neatkarīga skola, kas piedāvās atšķirīgu izglītības programmu ar integrētu pieeju lietišķajām mācībām (mācīšana + mācīšanās).                          
Skolas mēroga informācijas komunikācijas tehnoloģiju (IKT) ietekme ievērojami uzlabos mācību vidi un nodrošinās paplašinātus mācību resursus un tīklus, ko digitālie pamatiedzīvotāji ir gaidījuši.
SZTS mērķis - būt par avangardu IKT izmantošanā mācību procesā, lai atbalstītu citas izglītības programmas un uzlabotu tās specializētās mācību programmas izpildi.
SZTS lietišķās mācības pieeja ietver mācīšanos, kas ir aktīva un atbilstoša, autentiska, integrēta, uz sabiedrību vērsta, uz izglītojamo un mācīšanās procesu vērsta.
Izglītojamie, kuri pieteiksies SZTS, tiks vērtēti pēc vairākiem kritērijiem un izmantojot dažādus vērtēšanas procesus, kas piemēroti katram iestāšanās līmenim.

Uzņemšanas noteikumi

      Pretendējot uz mācībām, jāiesniedz:
      -pieteikums konkursam,
      -sekmju izraksta kopija.